kdo jsme, když jsme VTahu

Činnost spolku VTahu je primárně zaměřena na pořádání sportovních akcí v regionu západních Čech. Ročně pořádá minimálně 4 sportovní akce pro širokou veřejnost a nepočítaně menších osvětových a sportovních akcí, které jsou pro širokou veřejnost zcela zdarma. O všech těchto aktivitách je možné se informovat na sociálních sítích pod všeobecně známým profilem www.facebook.com/PlzenVTahu a webových stránkách www.behnenijenobehani.cz

Akce probíhají na přístupných cestách, které jsou značeny v mapách. Vždy dbáme na dodržování pořádku a po všech akcích je proveden pečlivý a důkladný úklid celé trasy. V případě akcí, na kterých jsou přítomni psi, je pravidly zakázáno pouštět psy na volno. Po celou dobu konání akce musí být na vodítku, pod hrozbou vyloučení.